Model Elisabeth Kubler-Rossovej, tiež známy ako model zmien pri smútku, je model, ktorý popisuje fázy, ktorými prechádza človek pri zvládaní straty alebo zmeny. Tento model je rozdelený do siedmych fáz:

  • Šok: Ochromenie, ktoré nastáva v momente zistenia zmeny.
  • Popretie: V tejto fáze jednotlivec odmieta skutočnosť a nechce veriť, že sa niečo zmenilo alebo sa stalo. Môže sa mu zdať, že sa svet zmenil a nič nie je ako predtým.
  • Hnev: V tejto fáze človek prejavuje hnev a frustráciu v dôsledku straty alebo zmeny. Môže hľadať viníkov a kritizovať situáciu, v ktorej sa nachádza.
  • Depresia: V tejto fáze jednotlivec sa môže cítiť smutný, sklamaný a stratený. Môže trvať dlhšie ako predchádzajúce fázy a môže byť ťažké ho povzbudiť alebo mu pomôcť prekonať depresiu.
  • Experimentovanie: V tejto fáze jednotlivec sa snaží nájsť spôsob, ako sa vrátiť do stavu pred stratou alebo zmenou. Môže sa snažiť vyjednávať, hľadať riešenia a rozmýšľať nad tým, čo by mohol urobiť, aby situáciu zlepšil.
  • Rozhodnutie: V tejto fáze sa jednotlivec začne postupne prijímať situáciu takú, aká je, a začína sa s ňou mieriť. Táto fáza môže trvať rôzne dlho a niekedy sa nemusí ani vyskytnúť.
  • Integrácia: Jednotlivec získava novú kvalitu života na základe adaptácie a často aj zlepšenia

Kubler-Rossovej model môže byť užitočný pre manažérov, ktorí sa snažia riadiť zmenu v organizácii, pretože im pomôže pochopiť, ako ľudia reagujú na zmenu a čo môžu očakávať. Tento model tiež môže byť užitočný pre jednotlivcov, ktorí prechádzajú stratou alebo zmenou, pretože môžu pochopiť, že ich reakcia je prirodzená a že prechádzajú fázami, ktoré sú súčasťou procesu zmien.