Články

Meranie a hodnotenie zmien: Ako zistiť, či boli zmeny úspešné?

Implementácia zmien v organizácii je komplexný proces, na jej výsledok vplýva množstvo faktorov a preto nie je vždy jednoduché zhodnotiť, či boli zmeny úspešné. To, či k lepším výsledkom po implementácií nových technológií, organizačnej štruktúry, postupov, softvérov a podobne prispeli iba tieto zmeny a nie iné faktory, je potrebné dostatočne analyzovať. Hneď na úvod musím podotknúť, že väčšina benefitov a zlepšení sa objaví až po nejakej dobe a nie ihneď po ukončení projektu zmeny. Prečo by sme

Čítať

Diffusion of innovations – Šírenie inovácií (a zmien)

Tak toto odemňa nemožete scet! Pamätná veta, ktorá zaznela pri zavádzaní organizačných, procesných a personálnych zmien v nemenovanej pološtátnej inštitúcii.🤷‍♂️🤷‍♀️ Pri každej inovácii a teda aj pri zavádzaní zásadných zmien, ktoré vo firme diametrálne menia spôsob jej fungovania platí model Diffusion of Innovation, ktorý definoval Everett M. Rogers v 1962. Model používa vo svojej prezentácii aj Simon Sinek. Hovorí o tom, že spektrum ľudí podľa ich postoja k inováciii člení na 5 kategórií: 1. Innovators🚀: Existuje určité

Čítať

10 najčastejších chýb pri riadení zmeny

V dnešnej rýchlo sa meniacom firemnom svete je riadenie zmien pre mnoho organizácií kritické pre úspešný rast a prežitie. Napriek tomu sa však mnohé spoločnosti stretávajú s rôznymi problémami a chybami pri správnom manažovaní zmien. V tomto článku sme zhrnuli 10 najbežnejších chýb, aby sme vám pomohli vyhnúť sa im a dosiahnuť úspešnú implementáciu zmien vo vašej organizácii. Zhrnutie: Riadenie zmien je kľúčovým prvkom pre úspech organizácie v súčasnej dobe. V tomto článku sme zhrnuli 10 najčastejších

Čítať

Prečo robiť Change Management?

V dnešnom rýchlom obchodnom prostredí sú zmeny nevyhnutné. Organizácie sa musia prispôsobovať a vyvíjať, aby udržali krok s konkurenciou, meniacimi sa trhovými trendmi a požiadavkami zákazníkov. Zavádzanie zmien však nie je vždy jednoduché. Môže sa stretnúť s odporom, skepsou a neistotou, čo môže viesť k neúspechu. Tu prichádza na rad správne riadenie zmien. Riadenie zmien je štruktúrovaný prístup, ktorý organizáciám umožňuje efektívne riadiť prechod zo súčasného stavu do požadovaného budúceho stavu. Zahŕňa systematické plánovanie, realizáciu a monitorovanie

Čítať

Kubler-Ross prístup

Model Elisabeth Kubler-Rossovej, tiež známy ako model zmien pri smútku, je model, ktorý popisuje fázy, ktorými prechádza človek pri zvládaní straty alebo zmeny. Tento model je rozdelený do siedmych fáz: Kubler-Rossovej model môže byť užitočný pre manažérov, ktorí sa snažia riadiť zmenu v organizácii, pretože im pomôže pochopiť, ako ľudia reagujú na zmenu a čo môžu očakávať. Tento model tiež môže byť užitočný pre jednotlivcov, ktorí prechádzajú stratou alebo zmenou, pretože môžu pochopiť, že ich reakcia je

Čítať

Účinná zmena

Je rozdiel medzi riadením zmien ako projektovou výzvou a neustálym zlepšovaním. Aby ste však boli dobrí v projektových, jednorazových zmenách, možno by stálo za to naučiť sa, ako urobiť vašu organizáciu otvorenou zmenám vo všeobecnosti. Prístup, ktorý oslavuje myslenie na zlepšovanie (založené na silnom organizačnom rámci), bude vždy užitočný, či už sú zmeny na nižšej úrovni malé, veľké alebo priebežné. Bez ohľadu na dôvody zmien – bezpečnosť, rast, zlúčenie, nové technológie – organizácie musia pred vypracovaním plánu

Čítať

Certifikát v Change Managemente

Keďže počet, rýchlosť a závažnosť zmien narastá, zvyšuje sa aj záujem o tému Change Managementu. Nielen v oblasti projektov ale aj bežného života. Niektoré spoločnosti tiež hľadajú overené princípy a postupy, ktoré im dokážu garantovať výsledok. Ako sa dá zmerať kvalita Change Managementu alebo človeka, ktorý ho bude realizovať? Jednou z ciest je certifikácia, ktorej kredibilita je opretá o relevantnú certifikačnú autoritu. Zatiaľ jedinou certifikáciou v oblasti Change Managementu je certifikácia od americkej spoločnosti ProSci. Je to

Čítať

ADKAR model

Model Prosci ADKAR je model riadenia zmien založený na cieľoch, ktorým sa dajú riadiť individuálne aj organizačné zmeny. Tento model sa líši od mnohých iných modelov riadenia zmien, pretože sa zameriava na riadenie zmien na individuálnej úrovni. Jeff Hiatt vyvinul model zmeny ADKAR v 90. rokoch. Tento model je založený na analýze úspešných aj neúspešných zmien v stovkách organizácií za niekoľko rokov. Model ADKAR je založený na skutočnosti, že hlavným rozhodujúcim faktorom toho, či je zmena úspešná,

Čítať

Poradenstvo

Chystáte projekt, ktorý so sebou prinesie zmenu? Chcete si byť istý, že urobíte všetko pre to, aby zmena bola prijatá? Už teraz viete, že niektorím zamestnancom sa zmena nebude pozdávať? Rátate s odporom? Ste presvedčený o tom, že je potrebné sa venovať téme Change Managementu – Riadeniu zmeny avšak nemáte na to kapacitu alebo vedomosti? Som tu pre to, aby som vám pomohol a doprevádzal vás v procese zmeny. Na základe úvodnej analýzy viem pre vás :

Čítať