Chystáte projekt, ktorý so sebou prinesie zmenu?

Chcete si byť istý, že urobíte všetko pre to, aby zmena bola prijatá?

Už teraz viete, že niektorím zamestnancom sa zmena nebude pozdávať?

Rátate s odporom?

Ste presvedčený o tom, že je potrebné sa venovať téme Change Managementu – Riadeniu zmeny avšak nemáte na to kapacitu alebo vedomosti?

Som tu pre to, aby som vám pomohol a doprevádzal vás v procese zmeny.

Na základe úvodnej analýzy viem pre vás :

  • Vybrať vhodnú stratégiu zmeny
  • Zvoliť vhodný model či kombináciu a na základe toho pripraviť zmenový plán
  • Vytvoriť komunikačnú road-mapu
  • Identifikovať a riadiť cieľové skupiny a stakeholderov
  • Moderovať workshopy a zmenové stretnutia
  • Vytvárať vhodné intervencie podľa cieľových skupín
  • Analyzovať a vyhodnocovať potenciál odporu

Projektový manažér má na starosti Kvalitu projektu a jeho výstupov, Change manažér zabezpečí akceptáciu projektu a jeho výstupov.

Je irelevantné ako dobre bude projekt/produkt dodaný, ak realizácia projektu a výsledný stav nie sú pre cieľové skupiny akceptovateľné.

V prípade potreby viem váš projekt riadiť ako projektový manažér a súčasne Change manažér.

Najlepší spôsob ako zabrániť vyhodeniu peňazí za projekt oknom je začať ešte pred jeho začiatkom s budovaním akceptácie a prijatia zmeny.

Kontaktujte ma kým nie je neskoro.

Peter Sochna

certifikovaný konzultant, kouč a tréner

email: peter.sochna@prolivea.sk

mobil: +421 (0) 903 272636

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/petersochna/