Je rozdiel medzi riadením zmien ako projektovou výzvou a neustálym zlepšovaním. Aby ste však boli dobrí v projektových, jednorazových zmenách, možno by stálo za to naučiť sa, ako urobiť vašu organizáciu otvorenou zmenám vo všeobecnosti. Prístup, ktorý oslavuje myslenie na zlepšovanie (založené na silnom organizačnom rámci), bude vždy užitočný, či už sú zmeny na nižšej úrovni malé, veľké alebo priebežné.

Bez ohľadu na dôvody zmien – bezpečnosť, rast, zlúčenie, nové technológie – organizácie musia pred vypracovaním plánu zvážiť niekoľko faktorov. Začnite posúdením súčasného stavu a vytvorte si jasnú predstavu o želanom budúcom stave. Nezabudnite, že dôvody na zmenu musia byť silné.

Po druhé, kľúčová je vždy komunikácia. Je ťažké komunikovať príliš, ale určite je bežné nekomunikovať dostatočne. Vedúci pracovníci musia pamätať na to, aby jasne a opakovane zdieľali svoju víziu nielen preto, aby ľudí informovali a pripomínali im, čo je v stávke, ale aj preto, aby ich motivovali. Rovnako dôležité je, aby informácie prúdili všetkými smermi, najmä od pracovníkov cez ich nadriadených až po zvyšok organizácie vrátane tímu projektu zmeny. Tento krok zahŕňa zapojenie všetkých správnych ľudí a samozrejme vytvorenie komunikačného plánu.

Po tretie, je dôležité nezabudnúť na využitie mäkkých zručností, najmä ak je zmena obzvlášť stresujúca alebo destabilizujúca. Patrí sem aj motivácia ľudí, nie nevyhnutne odmenami, ale snahou o to, aby zmenu vnímali ako žiaduci cieľ.

A nakoniec, organizácie musia rozumne zvážiť svoje zdroje – ľudské aj iné – a uistiť sa, že sú vhodne riadené. Nové vybavenie bude bezcenné, ak ho zamestnanci nebudú vedieť dobre používať alebo nebudú mať čas sa to naučiť. A žiadne bezpečnostné školenia nezabezpečia bezpečnosť ľudí, ak ich rozvrh vyžaduje, aby sa ponáhľali.

Zmena nikdy nie je jednoduchá a čím väčšia je skupina, ktorej sa týka, tým zložitejšia a zdĺhavejšia je jej implementácia. A ešte zložitejšia a stresujúcejšia je vtedy, keď ide o zdravie a istotu zamestnancov. Výber správneho plánu riadenia zmien je dôležitý a majte na pamäti, že zmeny a zlepšenia musia byť zakotvené v skutočnej starostlivosti o zamestnancov a ich často aj ich rodiny.