Keďže počet, rýchlosť a závažnosť zmien narastá, zvyšuje sa aj záujem o tému Change Managementu. Nielen v oblasti projektov ale aj bežného života.

Niektoré spoločnosti tiež hľadajú overené princípy a postupy, ktoré im dokážu garantovať výsledok. Ako sa dá zmerať kvalita Change Managementu alebo človeka, ktorý ho bude realizovať?

Jednou z ciest je certifikácia, ktorej kredibilita je opretá o relevantnú certifikačnú autoritu.

Zatiaľ jedinou certifikáciou v oblasti Change Managementu je certifikácia od americkej spoločnosti ProSci. Je to spoločnosť, ktorá vyvinula známy ADKAR ale aj ďalšie modely ako PCT Assessment alebo 3-fázový proces zmeny.

Ponúkajú kurzy rôznej úrovne pre rozličné cieľové skupiny.

V spolupráci s ProSci som získal certifikát Certified Change Management Practitioner a v blízkej budúcnosti sa ho chystám rozšíriť o akreditáciu na školenie tejto metodiky.

Ak teda hľadáte prístup, ktorý stojí na vede, faktoch a skúsenostiach, môžte ma kontaktovať a dohodneme si úvodné stretnutie.