Certifikát v Change Managemente

Keďže počet, rýchlosť a závažnosť zmien narastá, zvyšuje sa aj záujem o tému Change Managementu. Nielen v oblasti projektov ale aj bežného života. Niektoré spoločnosti tiež hľadajú overené princípy a postupy, ktoré im dokážu garantovať výsledok. Ako sa dá zmerať kvalita Change Managementu alebo človeka, ktorý ho bude realizovať? Jednou z ciest je certifikácia, ktorej kredibilita je opretá o relevantnú certifikačnú autoritu. Zatiaľ jedinou certifikáciou v oblasti Change Managementu je certifikácia od americkej spoločnosti ProSci. Je to

Čítať