Diffusion of innovations – Šírenie inovácií (a zmien)

Tak toto odemňa nemožete scet! Pamätná veta, ktorá zaznela pri zavádzaní organizačných, procesných a personálnych zmien v nemenovanej pološtátnej inštitúcii.🤷‍♂️🤷‍♀️ Pri každej inovácii a teda aj pri zavádzaní zásadných zmien, ktoré vo firme diametrálne menia spôsob jej fungovania platí model Diffusion of Innovation, ktorý definoval Everett M. Rogers v 1962. Model používa vo svojej prezentácii aj Simon Sinek. Hovorí o tom, že spektrum ľudí podľa ich postoja k inováciii člení na 5 kategórií: 1. Innovators🚀: Existuje určité

Čítať