Meranie a hodnotenie zmien: Ako zistiť, či boli zmeny úspešné?

Implementácia zmien v organizácii je komplexný proces, na jej výsledok vplýva množstvo faktorov a preto nie je vždy jednoduché zhodnotiť, či boli zmeny úspešné. To, či k lepším výsledkom po implementácií nových technológií, organizačnej štruktúry, postupov, softvérov a podobne prispeli iba tieto zmeny a nie iné faktory, je potrebné dostatočne analyzovať. Hneď na úvod musím podotknúť, že väčšina benefitov a zlepšení sa objaví až po nejakej dobe a nie ihneď po ukončení projektu zmeny. Prečo by sme

Čítať