Manažment zmeny je v súčasnosti považovaný za jednu z kľúčových kompetencií každého manažéra. So zmenami v organizácii sa stretávame každodenne a nie vždy sú zmeny pozitívne prijímané.  Pri spúšťaní zmeny je dôležité motivovať  všetkých dotknutých pre podporu presadzovania zmeny. Rovnako je nutné hneď na úvod naplánovať proces zmeny a kľúčové faktory úspešnosti.

Ciele školeniaDozviete sa ako…
– iniciovať, naplánovať a kontrolovať proces zmenyvy
– hodnotiť prioritu, urgentnosť a rozsah zmeny
– vytvoriť adekvátny tím zmeny
– nastaviť atmosféru dôvery a optimizmu
– identifikovať odpor a pracovať s ním  
Obsah školeniaDefinícia zmeny, existujúce prístupy pre riadenie zmeny
Najčastejšie modely – Kurt Lewin, John P.Kotter – 8 krokový proces zmeny, ADKAR
Kick-off zmeny formou „Change Story“
Vyhodnotenie rozsahu, urgentnosti a dôležitosti zmeny
Plánovanie procesu zmeny – definovanie a zapojenie zúčastnených osôb, nastavenie komunikácie a architektúry zmeny
Tím zmeny – roly, zodpovednosti, kompetencie, nastavenie v organizácii
Kontroling a monitorovanie zmeny
Zvládanie odporu
Komunikačné techniky
Ukončenie a vyhodnotenie zmeny
Cieľová skupinaProjektoví manažéri
Manažment
Agenti zmeny
Použité metódyTeoretické vstupy, prezentácia
Práca na reálnych procesoch
Príklady z praxe
Praktické cvičenia
Rozsah školenia2 tréningové dni 9:00 – 17:00, s hodinovou prestávkou na obed a 2x coffee break
Najvhodnejšie prezenčne pri osobnej účasti lektora a účastníkov
V alternatívnom prípade Online, prostredníctvom komunikačnej platformy Zoom, MS Teams alebo Webex, či inej…
Termín školeniaBude definovaný po dohode
Peter Sochna

Peter Sochna

certifikovaný konzultant, kouč a tréner

email: peter.sochna@prolivea.sk

mobil: +421 (0) 903 272636

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/petersochna/