Zmena nie je vždy vnímaná ako pozitívna a mnoho zamestnancov môže byť rezistentných voči zmenám v rámci svojej organizácie. Úspešná transformácia podniku preto spočíva v získaní buy-inu zamestnancov a ustálení nového správania na pracovisku.

Tu uvádzame niektoré z najbežnejších výziev, ktorým odborníci v oblasti riadenia čelia 👇

1. Včasné stanovenie cieľov

Väčšina zmien sa implementuje s cieľom vylepšiť súčasné procesy, produkty, služby alebo organizačné kultúry. Je však nevyhnutné určiť jasné ciele a míľniky.

Medzi spoločné ciele a ciele riadenia zmien patria:

  • Budujte kultúru inovácie
  • Zmena alebo aktualizácia osvedčených postupov spoločnosti
  • Implementovať novú technológiu
  • Zaviesť míľniky a stimulačné programy
  • Implementovať iniciatívy na zdieľanie znalostí
  • Posun v cieľovej zákazníckej základni

2. Zlé vedenie a nedostatok zosúladenia

Vedenie spoločnosti má veľký vplyv na zapojenie zamestnancov. Ak vaši vodcovia nie sú presvedčení o výhodách zmeny, bude ťažké ju implementovať.

Zlé vedenie a nesúlad medzi vodcami sú niektoré z hlavných dôvodov zlyhania organizačných zmien. Na druhej strane, vynikajúci vodcovia vedia, ako inšpirovať svoju pracovnú silu a prijať zmenu.

3. Identifikácia zdrojov potrebných na úspech zmeny

Pred začatím procesu zmeny je pre úspech rozhodujúce identifikovať zdroje a jednotlivcov, ktorí proces uľahčia a povedú k zmene. Môže však byť ťažké identifikovať tieto zdroje a rozpočty ešte predtým, ako sa proces vôbec začne.

4. Nedostatok svižnosti a pomalý proces schvaľovania

Organizácie, ktoré nie sú agilné, sa snažia zaviesť zmeny. Pomalé schvaľovacie procesy môžu spôsobiť oneskorenie pri implementácii zmien.

Preto je dôležité, aby boli všetci na jednej strane, aby sa proces mohol implementovať hladko a včas.

5. Plánovanie ďalších krokov

Každý proces riadenia zmien by mal mať dobre nastavený plán. Plán by mal pozostávať z časových plánov a mali by sa určiť míľniky zmeny. Bez plánovania môže byť ťažké pochopiť celkový úspech procesu zmeny.

6. Strach a konflikty

Zmeny v organizáciách môžu vyvolať emócie neistoty a strachu. To môže spôsobiť, že zamestnanci budú zo seba frustrovaní. Tu je zodpovednosťou vodcov prekonať ťažkosti a vyriešiť konflikty.

Aktívny vedúci by mal byť vždy pripravený ponoriť sa hlbšie do problému a zároveň pracovať v súlade so svojím riadením organizačných zmien.

7. Odpor voči zmenám a nedostatok záväzku

Niektorí zamestnanci sú odolní voči zmenám, nechcú spolupracovať alebo sa zaviazať k novým postupom. Lídri by mali byť schopní riešiť odpor na psychologickej úrovni a proaktívne odstraňovať bariéry správania, ktoré obmedzujú zmeny.

8. Zlá komunikácia na pracovisku

Komunikácia je pre úspešné riadenie zmien zásadná a náklady na zlú komunikáciu môžu byť značné. Každý zamestnávateľ, ktorý má úspešný tím riadenia zmien, vyjadruje potrebu neustálej komunikácie počas zmeny.

9. Zjednotenie všetkých tímov s novou stratégiou

Mať všetkých na palube a informovať sa pred a počas procesu implementácie môže byť výzva. Platí to najmä pre veľké organizácie s rôznymi kanceláriami a oddeleniami po celom svete. Globálna a medzirezortná komunikácia sa preto musí stať prioritou.

10. Včasné informovanie všetkých o nových materiáloch, politikách a postupoch

Zmeny by mali byť zdokumentované a tieto dokumenty by mali byť ľahko prístupné a zdieľané so zamestnancami.

Každá vysoko efektívna stratégia riadenia zmien udržuje všetky zmeny dobre zdokumentované a transparentné.


Ak sa chcete o dôvodoch úspechu a neúspechy zmien dozvedieť viac, pozývame vás na naše školenie, kde sa im venujeme viac do detailu.
V prípade, že potrebujete poradiť s odporom voči zmene vo vašej organizácii, ponúkame vám naše poradenské služby.