Namiesto podrobného plánu sa model riadenia zmien McKinsey zameriava na „tvrdé“ aj „mäkké“ organizačné prvky, ktoré je potrebné zohľadniť pri uskutočňovaní zmeny alebo ako základ pre zmenu.

Príklad modelu McKinsey 7S využili veľké aj malé organizácie ako spôsob, ako zostať v kontakte so všetkými aspektmi svojej spoločnosti, z ktorých niektoré nemusia byť okamžite zrejmé pri plánovaní projektu zmeny.

McKinsey 7S je navrhnutý úplne inak ako iné modely riadenia zmien. Zahŕňa sedem faktorov, ktoré musia byť v rovnováhe pre zdravú a konkurencieschopnú organizáciu.

Nejde teda o proces alebo plán ale o koordináciu týchto siedmich kritických komponentov spoločnosti.

Sedem faktorov príkladu rámca McKinsey 7S:

Shared values – Zdieľané hodnoty (soft)
Skills – Zručnosti (soft)
Staff – Zamestnanci (soft)
Strategy – Stratégia (hard)
Structure – Štruktúra (hard)
Style – Štýl (soft)
Systems – Systémy (tvrdé)

Tvrdé prvky sa ľahšie definujú a formalizujú, zatiaľ čo mäkké prvky sa dajú definovať ťažšie, pretože sa zaoberajú napríklad postojmi a pracovnými štýlmi.

Model je populárny najmä v USA, konkrétnu realizáciu v spoločnosti Coca Cola nájdete popísanú tu.