Diffusion of innovations – Šírenie inovácií (a zmien)

Tak toto odemňa nemožete scet!

Pamätná veta, ktorá zaznela pri zavádzaní organizačných, procesných a personálnych zmien v nemenovanej pološtátnej inštitúcii.🤷‍♂️🤷‍♀️

Pri každej inovácii a teda aj pri zavádzaní zásadných zmien, ktoré vo firme diametrálne menia spôsob jej fungovania platí model Diffusion of Innovation, ktorý definoval Everett M. Rogers v 1962. Model používa vo svojej prezentácii aj Simon Sinek.

Hovorí o tom, že spektrum ľudí podľa ich postoja k inováciii člení na 5 kategórií:

1. Innovators🚀: Existuje určité minimálne množstvo aktivistov, dobrodruhov a „freakov“, ktorí prespia pred predajňou Apple aby mali ako prví nový model telefónu alebo hodiniek. Zaplatia zálohy za nový model Tesly, ktorý existuje ešte iba na papieri, inštalujú beta verzie softvérov a podobne.

2. Za nimi nasledujú Early Adopters. Nový device si kúpia až keď sa netreba tlačiť v obchode ale tešia sa z neho rovnako. 😁

3. Tieto dve skupiny svojimi recenziami, nadšením a advokáciou presvedčia Early Majority. Týmto nám vzniká tzv. kritická masa. 🌊

4. Nasleduje Late Majority, ľudia, ktorí sú pomerne nedôverčiví ale vidia, že zmena až tak nebolí a niektorí z nej majú benefity. Sú takpovediac strhnutí davom. 😕

5. Na konci zostávajú Laggards. Ľudia, ktorí nechcú nový model telefónu za nič na svete. Odmietajú akúkoľvek zmenu či inováciu z rozličných dôvodov. Presvedčiť ich je buď nemožné alebo to stojí veľa námahy, času a peňazí. 🫷

A tu prichádza dôležitá vec, ktorú spomína aj John Kotter. Pri niektorých zmenách je nutné rozlúčiť sa s niektorými zamestnancami a nahradiť ich novými.
Niekedy je dôležité identifikovať ich čo najskôr, najmä ak ich motívy zotrvania starého stavu sú zištné a začnú proti zmene aktívne bojovať.💣

Ak vás čakajú zmeny, nenechajte to na náhodu.
Poďte na školenie alebo si dohodnite konzultáciu.📩