Change management alebo Riadenie zmien je jedným z najdôležitejších faktorov úspechu pre akékoľvek podnikanie v dnešnom neustále sa meniacom svete.

Svet podnikania sa mení rýchlym tempom: technológia sa neustále vyvíja, trendy zákazníkov sa menia, pravidelne sa zavádzajú nové trhové regulácie a podniky sa musia vyrovnať s bezprecedentnými globálnymi krízami.

Spoločnosti, ktoré sa nedokážu prispôsobiť a chopiť sa príležitostí na rast, sú s najväčšou pravdepodobnosťou agilnými konkurentmi prekonané a dokonca zaniknú. Preto by príprava na zmenu mala byť jednou z vašich najvyšších priorít.

Definícia

Riadenie zmien je systematický prístup, ktorý zahŕňa riešenie zmien alebo transformácie organizačných cieľov, základných hodnôt, procesov alebo technológií.

Účelom každej iniciatívy v oblasti riadenia organizačných zmien je úspešne implementovať stratégie a metódy na uskutočňovanie zmien a pomoc ľuďom pri prijímaní zmien a prispôsobovaní sa im.

Pretože sa organizačné zmeny na agilných pracoviskách dejú každý deň, tímy riadenia zmien a komunikačných zmien sa stali rozhodujúcimi motormi výkonu mnohých spoločností.

Ľudia nemajú radi zmeny

Výskum ukazuje, že iba 38% ľudí rado opustí svoju komfortnú zónu. Keď sa týmto ľuďom predstaví zmena, pomyslia si: „Hej, je to také vzrušujúce.“ Tieto pozitívne interpretácie zmien vedú k pozitívnym emocionálnym reakciám, ako sú šťastie a spokojnosť, ktoré vedú k vyššej produktivite zamestnancov.

Zvyšných 62% sa však pozerá na to isté presné tvrdenie a okamžite pociťuje strach a nepohodlie. Môžu si myslieť: „No super, táto zmena bude mať vplyv na môj kariérny rast.“ alebo „Už nebudem robiť to, čo sa mi páči.“ alebo „Nechajú ma tu pracovať?“.

Najčastejšie typy zmien v organizácii

Medzi 3 najbežnejšie typy organizačných zmien patria:

  • Vývojová zmena – akákoľvek organizačná zmena, ktorá vylepšuje a optimalizuje predtým zavedené procesy, stratégie a postupy.
  • Prechodná zmena – zmena, ktorá organizáciu posúva zo súčasného stavu do nového stavu s cieľom vyriešiť problém, ako sú fúzie a akvizície a automatizácia.
  • Transformačná zmena – zmena, ktorá radikálne a zásadne mení kultúru, základné hodnoty a operácie.

Najčastejšie prípady, kedy je potrebný Change Management

Bežné príklady, keď je potrebné riadenie zmien

So všetkými zmenami, ktoré sa dejú v obchodnom svete, sa riadenie zmien stalo jednou z najdôležitejších obchodných funkcií.

Niektoré z najbežnejších príkladov, keď je riadenie zmien potrebné na úspešnú implementáciu zmien v organizáciách, sú tieto:

  • Implementácia novej technológie
  • Fúzie a akvizície
  • Zmena vo vedení
  • Zmena organizačnej kultúry
  • Časy krízy

Ak sa chcete o Change Managemente / Riadení zmien dozvedieť viac, pozývame vás na naše školenie, kde sa téme venujeme viac do detailu. Budete mať aj možnosť zistiť, aká je vaša zmena a aký prístup k jej riadeniu je najlepší
V prípade, že potrebujete poradiť s odporom voči zmene vo vašej organizácii, ponúkame vám naše poradenské služby.