Existuje niekoľko prístupov a modelov na Riadenie zmien / Change Management. Asi najpopulárnejší je 8 krokový model od Johna P. Kottera. Opisuje v ňom 8 nevyhnutných krokov, ktoré je potrebné v danom poradí uskutočniť, ak má byť zmena úspešná. Vynechanie niektorého kroku môže zapríčiniť neúspech.

Krok 1: Vyvolanie vedomie naliehavosti

Preskúmanie trhu a konkurenčného prostredia
Identifikácia kritických miest, potenciálnych kríz alebo zásadných príležitostí a diskusia o nich

Krok 2: Zostavenie koalície schopné presadiť a realizovať zmeny

Vytvorenie skupiny dostatočne silné riadiť zmeny
Prinútiť skupinu pracovať spoločne ako tím

Krok 3: Vytvorenie vízie a stratégie

Vytvorenie vízie, ktorá pomôže riadiť proces zmeny
Vyvinutie stratégií na dosiahnutie tejto vízie

Krok 4: Komunikácia transformačnej vízie

Využitie všetkých dostupných prostriedkov na nepretržité komunikáciu o novej vízii a stratégiách
Vodcovské koalícia ako vzor rokovaní očakávaného od zamestnancov

Krok 5: Delegovanie v širokom meradle

Odstraňovanie prekážok
Zmena systémov alebo štruktúr brániacich transformáciu
Podpora riskantných rozhodnutí a netradičných myšlienok, aktivít a postupov

Krok 6: Vytváranie krátkodobých víťazstiev – Quick Wins

Plánovanie viditeľných zlepšenie výkonu alebo „víťazstvo“
Dosahovaní týchto víťazstvo
Viditeľné oceňovanie a odmeňovanie ľudí, ktorí sa podieľali na dosiahnutie týchto víťazstva

Krok 7: Využitie výsledkov a podpora ďalších zmien

Využitie rastu dôvery k zmene všetkých systémov, štruktúr a postupov, ktoré nie sú vo vzájomnom súlade a nezodpovedajú transformačné víziu
Zamestnávanie, povyšovanie a vzdelávanie ľudí, ktorí majú schopnosti realizovať transformačný víziu
Oživovanie procesov stále novými transformačnými projektmi, námety a prvky

Krok 8: Zakotvenie nových prístupov do firemnej kultúry

Dosahovanie lepších výsledkov prostredníctvom správania orientovaného na zákazníkov a zvyšovanie produktivity, lepšieho vedenia a efektívneho riadenia
Poukazovanie na súvislosti medzi novými vzormi správania a podnikovými úspechy
Rozvíjanie prostriedkov zaisťujúcich vzdelávania manažérov a výber vhodných nástupcov


Ak sa chcete o 8 krokovom modeli zmeny od John Kottera dozvedieť viac,vyskúšať si ho prakticky a overiť si či a ako ho môžte nasadiť vo vašom projekte zmeny, pozývame vás na naše školenie, kde sa mu venujeme viac do detailu.
V prípade, že potrebujete poradiť s odporom voči zmene vo vašej organizácii, ponúkame vám naše poradenské služby.